•   Turizm yatırım bölgelerini saptayıp bu alanlardaki yatırımların ivedilikle tamamlanıp ekonomiye kazandırılmasını sağlamak;


•   Turizmle ilgili altyapı, üstyapı ve fiziki planlama çalışmaları yapmak;


•   Turistik konaklama tesis projelerini değerlendirip yatırımcıya teknik yönlendirme yapmak;


•   Turistik konaklama tesislerinin inşaat ve işletme safhalarında yürürlükteki mevzuat uyarınca denetimlerini yapmak;


•   Faaliyetteki turistik konaklama tesislerinin ve turistik restoranların yürürlükteki mevzuatlar uyarınca sınıflandırılmalarını ve        denetimlerini yapmak; 


•   Turizmle ilgili istatistiki veri toplamak, değerlendirmek ve yayınlamak;


•   Turizmle ilgili araştırmalar yapmak;


•   Turistik konaklama tesislerinin yürürlükteki mevzuat uyarınca teşviklerden faydalanmasını sağlamak ve bunu denetlemek;


•   Karaman Köyü’nün bakım ve kontrolünü yapmak;


•   Turizm sektörü ile ilgili gerekli yasa, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat çalışmalarını yapmak.